Açıklamalar

Tarımsal üretim büyük oranda meteorolojik koşullardan etkilenmektedir. Tarımda kuraklık, sel, don, dolu, fırtına gibi meteorolojik faktörlerin çiftçilerin gelir düzeyine önemli ölçüde etki etmektedir. Meteorolojik şartlar hakkında önceden bilgi sahibi olan üreticimiz, zamanında alacağı tedbirler sayesinde zararını en aza indirebilmekte ya da hiç zarar görmeden atlatabilmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; çiftçilerimize toprak işleme, ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, makine kullanımı, hasat, depolama, hayvansal üretim gibi zirai faaliyetlerinde ve planlamalarında yardımcı olmak amacıyla Tarımsal Hava Tahmini internet sayfasını hazırlanmıştır. Tahmin sayfası, tarımla ilgili araştırmacı ve uzmanların faydalanabileceği bilgileri de içermektedir.

Bu sayfa ile üreticilerimiz tüm il ve ilçelerimize ait tarımla ilgili 5 günlük hava tahmin bilgilerine ulaşabileceklerdir.

Anlık Değerler: Seçilen il veya ilçedeki en son meteorolojik ölçüm ve gözlemleri göstermektedir.

Dün Gerçekleşen Değerler: Çiftçilerimizin tarımsal faaliyeti yaptıkları il veya ilçe merkezinin bir gün öncesine ait gerçekleşen meteorolojik bilgileri görebilmesi amacıyla bu bölüm düzenlenmiştir. Burada bir gün öncesine ait;

Minimum/maksimum ve hava sıcaklıları, yerden 1,5 - 2 m yükseklikte siper içinde ölçülen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarını,

Toprak üstü minimum, tek yıllık bitki yetiştiriciliğinde büyük önemi olan toprağın 5 cm üstünde açıkta ölçülen en düşük hava sıcaklığını,

10 cm toprakaltı minimum/maksimum sıcaklık, tek yıllık bitki yetiştiriciliğinde kök gelişiminde ve ekim tarihinin belirlenmesinde etkili olan, toprağın 10 cm altında ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini,

24 saatlik toplam yağış, bitki üzerine düşen yağış miktarının bilinmesi ve sulama açısından önemli olan, 1 gün önce gerçekleşen toplam yağışı,

Günlük Etkili Toplam Sıcaklık, hastalık ve zararlılarla mücadele ve hasat zamanın belirlenmesinde önemli olan günlük etkili sıcaklık toplamını, bilgi için tıklayınız

Günlük Soğuklama Süresi, bitkilerin dinlenme döneminde ihtiyaç duydukları 24 saatlik soğuklama süresini, Bilgi için tıklayınız

Aylık Değerler: İçinde bulunulan ayın ilk gününden bakılan güne kadar olan etkili sıcaklığın, soğuklama süresinin ve yağışın toplamlarını göstermektedir.

Saatlik ve 5 Günlük Tahminler: Tarımsal faaliyetlerde en önemli kültürel işlemlerden olan ilaçlama ile ilgili uygun olan ve olmayan saat ve günler görsel simgelerle,

Zirai don riski ve sığırlardaki sıcaklık stresi ile ilgili renk kodlu ve yazılı uyarılar ile gösterilmiştir.

Zirai don hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Stres hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Yağış ile ilgili bölümdeki Hafif, Faydalı ve Zararlı tanımlarının anlamı şöyledir.

Hafif:

Faydalı:

Zararlı:

Ayrıca yetiştiricilik yapılan il- ilçe seçildiğinde, seçilen yerde güncel meteorolojik uyarı var ise sayfanın en üstünde otomatik olarak görüntülenmektedir.

Tarımsal hava tahmini internet sayfasında kullanılan veriler MGM’ye ait otomatik meteoroloji gözlem istasyonlarında ölçülen değerlerle hazırlanmıştır. Kalite kontrolünden geçmemiştir.

Halihazırda il ve merkez ilçeler için yayınlanan 3’er saatlik hava tahminleri, Kurumumuzca hazırlanmakta olan Tahmin ve Uyarı Sistemi (TUS) tamamlandığında tüm ilçelerimizi kapsayacaktır.